TV lectio divina - IV Niedziela Wielkanocna "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 10, 1-10  z IV Niedzieli Wielkanocnej "A" (Dobry Pasterz)

Medytację biblijną o Dobrym Pasterzu i Bramie owiec prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP