Echo ST

Upokorzenie i pocieszenie (Iz 40, 1-5. 9-11) II Niedziela Adwentu B

Echo Apostoła

Miłość do Boga czy ucieczka od życia? (2 P 3, 8-14) 2 Niedziela Adwentu B

Echo Ewangelii

Dokąd dasz się zaprowadzić? (Mk 1, 1-8)

Lectio Divina

II niedziela Adwentu "B" (Mk 1,1-8) - Z glębokości wołam do Ciebie Panie

Skrutacja

II niedziela Adwentu "B" (Mk 1,1-8) - "Głos wołającego na pustymi"

Echo Apostoła

Wspólnota z Jezusem (1 Kor 1, 3-9) 1 Niedziela Adwentu B

Echo Apostoła

Miłość i zaświaty (1 Tes 4, 13-18) 32 Niedziela Zwykła A

Rekolekcje kapłańskie 20-23.11.2023 z ks. prał. Tomaszem Trafnym (Watykan) - Łopoczno

XV Dzień Dziękczynienia w Wilczopolu - 10.09.2023

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

TOP