Echo Apostoła

Faryzeusz kontra Rzecznik (1 J 2, 1-5) 3 Niedziela Wielkanocna B

Skrutacja

III Niedziela Wielkanocna "B" (Łk 24, 35-48) - Otworzył ich umysł na rozumienie Słowa

Echo Ewangelii

Pokój wam! (Łk 24,35-48)

Lectio Divina

III niedziela Wielkanocna "B" (Łk 24,35-48) - Jak rozpoznać Zmartwychwstałego Pana?

Echo ST

Dawcy życia nie da się zabić (Dz 3, 13-15. 17-19) III Niedziela Wielkanocna B

Wielkanocne powody radości - Ks. Maciej Warowny

Echo Apostoła

Bogactwo ogołocenia (Flp 2, 6-11) Niedziela Palmowa B

Wodzeni na pokuszenie! - Ks. Stanisław Ormanty

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

Normy i praktyka egzorcyzmu w Kościele Katolickim - ks. dr Gabrielle Nanni

TOP