TV lectio divina - III Niedziela Wielkanocna "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 24, 13-35  z III Niedzieli Wielkanocnej "A"

Medytację biblijną o spotkaniu Zmartwychwstałego z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP