TV lectio divina - V Niedziela Wielkanocna "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 14, 1-12  z V Niedzieli Wielkanocnej "A".

Mamy dużo pytań do Boga, mało rozumiemy Jego plany i działanie. Czy wolno Go pytać? Trzeba pytać, tak jak apostołowie: o cel i sens życia, o wiarę, żeby widzieć Boga... . Medytację biblijną J 14, 1-12 prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Krzysztof Podstawka i ks. Robert Muszyński

 

TOP