Echo Apostoła

Pięćdziesiątnica (Dz 2,1-11) - I czytanie (Zesłanie Ducha Świętego)

Echo Ewangelii

Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,19-23)

Skrutacja

Zesłanie Duch Świętego (J 20, 19-23) Veni Sancte Spiritus

Lectio Divina

Zesłanie Ducha Świętego "A" (J 20, 19-23) - Odpuszczajcie grzechy

Echo ST

Co dał mi Duch Święty? (Dz 2, 1-11) Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

Wielkanocne powody radości - Ks. Maciej Warowny

Echo Ewangelii

Jezus i Prawo (Mt 5,17-37)

Normy i praktyka egzorcyzmu w Kościele Katolickim - ks. dr Gabrielle Nanni

TOP