Echo ST

Bóg odnajduje szukających Go (Iz 55, 6-9) XXV Niedziela Zwykła A

Rekolekcje kapłańskie 20-23.11.2023 z ks. prał. Tomaszem Trafnym (Watykan) - Łopoczno

Echo Apostoła

Uciec, odejść czy pozostać? (Flp 1, 20c-24. 27a) 25 Niedziela Zwykła A

Skrutacja

XXV niedziela zwykła "A" (Mt 20, 1-16) - "Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

Lectio Divina

XXV niedziela zwykła "A" (Mt 20, 1-16) - Nieznośna dobroć Boga

Echo Ewangelii

Zabijająca bezczynność i niesprawiedliwy gospodarz (Mt 20, 1-16a) 25 Niedziela Zwykła A

Lubelskie Smakuj Życie!

XV Dzień Dziękczynienia w Wilczopolu - 10.09.2023

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

Wielkanocne powody radości - Ks. Maciej Warowny

TOP