Echo Apostoła

Gorszący krzyż (1 Kor 1, 22-25) 3 Niedziela Wielkiego Postu B

Lectio Divina

III niedziela Wielkiego Postu "B" (J 2,13-25) - Panie, zburz moją światynię!

Echo Ewangelii

Gdzie jest nasza Świątynia? (J 2,13-25)

Skrutacja

III niedziela Wielkiego Postu "B" (J 2,13-25) - W Duchu i Prawdzie?

Wodzeni na pokuszenie! - Ks. Stanisław Ormanty

Echo ST

My także mieszkamy w Jerozolimie (Iz 60,1-6) Objawienie Pańskie

Echo ST

Komu ostatnio błogosławiłeś? (Lb 6, 22-27) Świętej Bożej Rodzicielki Maryji

Echo Apostoła

Jaki głos krzyczy we mnie? (Ga 4, 4-7) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Polska Kana - śp. Ks. prof. Józef Kudasiewicz

Normy i praktyka egzorcyzmu w Kościele Katolickim - ks. dr Gabrielle Nanni

TOP