TV lectio divina - II niedziela Wielkiego Postu "A" (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 17, 1-9  z II niedzieli Wielkiego Postu "A".

Medytację Mt 17, 1-9 o przemienieniu Jezusa na Górze Tabor i naszym przemienianiu w Nim prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Krzysztof Podstawka i ks. Robert Muszyński

 

TOP