TV lectio divina - III niedziela Wielkiego Postu "A" (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 4, 4-42  z III niedzieli Wielkiego Postu "A".

"Daj mi pić" to prośba Jezusa skierowana do Samarytanki ale i do nas. Co mam, co mogłoby zaspokoić pragnienie Jezusa? Medytację biblijną J 4, 4-42 prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i ks. Krzysztof Podstawka.i

 

TOP