TV lectio divina - I niedziela Wielkiego Postu "A" (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 4, 1-11  z I niedzieli Wielkiego Postu "A".

Medytację biblijną Mt 4, 1-11 o kuszeniu Jezusa na pustyni na naszych kuszeniach prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński.

 

TOP