Środa ,22 kwietnia

Gdy Ci się spieszy i nie masz czasu na zatrzymanie się na chwilę, zastanawiasz się nad koronawirusem, sensem życia, śmierci i gdzie jest Bóg, to warto znać na pamięć chociaż jedno zdanie z Pisma Świetego.

I dobrze by było, żeby tym zdaniem nie było „Boże mój, Boże. Czemuś mnie opuścił” ale właśnie „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP