Słowo na dziś (23.04.2020)

Obumarcie nie oznacza śmierci fizycznej. Obumarcie to przede wszystkim rezygnacja z tego, co moje. Moja opinia, moje zdanie, moja racja, moje argumenty.

Ewangelia to nie argumenty, bo Jezus nie wygłaszał argumentów wobec Piłata lub Sanhedrynu. Jezus oddał życie za Piłata i Sanhedryn. Ewangelia to oddawanie życia na wzór Jezusa. Każdy z nas ma swojego Piłata i Sanhedryn, a problem polega na tym, żeby nie uprawiać szermierki na argumenty z Piłatem i Sanhedrynem, ale oddać za nich życie.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP