Słowo na dziś (21.04.2020)

Jezus przypowieść o talentach podsumował: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” Łk 12, 48

Co św. Paweł wyraził jeszcze dobitniej: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” 1 Kor 4, 7. A w życie wprowadzili to uczniowie opisani przez św. Łukasza: „Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” Czas przypomnieć sobie, że dobra, które posiadamy swoje korzenie mają w Dawcy wszelkiego dobra i nie są ani naszą zasługą, ani zamkniętą w sejfie własnością.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP