Niedziela, 6 października (Łk 17, 5-10)

Więcej niż wyrywać drzewa z korzeniami

Uczniowie proszą o wzrost wiary, a Jezus ukazuje im jej owoc.

Nie jest nim jednak zdolność wyrywania drzew z korzeniami, ale służba bliźniemu, nawet, jeśli tym bliźnim jest ktoś od nas tak zależny, jak sługa od pana. Dlatego prośba o wiarę jest faktyczną prośbą o całkowitą przeminę naszej hierarchii wartości, tak, aby pan mógł służyć swoim sługom. Tak czyni Chrystus. Dlatego autentyczna wiara zawsze przemienia nasze życie, upodabniając nas do naszego Mistrza. Takiej przemiany nie da się udawać, jak niemożliwe jest w ludzkich relacjach służenie swoim sługom.

Udziel mi, Panie, pokory koniecznej do modlitwy o wiarę, bowiem wielkość wiary mierzy się wielkością daru, jaki potrafimy uczynić z własnego życia dla drugiego człowieka.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP