Skrutacja

XIX niedziela zwykła "A" (Mt 14,22-33) - Weryfikacja naszej wiary!

Echo ST

XIX niedziela zwykła "A" (1 Krl 19,9a.11-13) - Od góry Karmel do góry Horeb

Echo Ewangelii

Hosanna! Panie, ratuj! (Mt 14, 22-33)

Lectio Divina

XIX niedziela zwykła "A" (Mt 14,22-33) - Z wiarą po wodzie!

Echo Apostoła

„Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie” (Rz 9, 1-5) 19 Niedziela Zwykła A

Uwielbienie w katedrze u MB Płaczącej 14.08.2017

Etapy życia małżeńskiego - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Nastolatki - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

TOP