Słowo na dziś

Byłem niewidomy, a teraz widzę - 4 Niedziela W. Postu (Letare) 26.03.2017

Echo Ewangelii

Ja jestem światłością świata (J 9,1-41)

Echo ST

W spojrzeniu Boga (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a)

Skrutacja

IV niedziela Wielkiego Postu "A" (J 9, 1-49) - ...aby, co nie widzą przejrzeli..

Lectio Divina

IV niedziela Wielkiego Postu "A" (J 9, 1-49) - Chrzest, który otwiera oczy

Echo Apostoła

Kiedy wyszedłem z ciemności? (Ef 5, 8-14) 4 Ndz. Wielkiego Postu A

Zabawa w zabijanie a kształtowanie charakteru człowieka - Jacek Banaś

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

TOP