Echo Apostoła

Modlić się bez gniewu i sporu (1 Tm 2,1-8) 25 Niedziela Zwykła C

Skrutacja

XXV niedziela zwykła "C" Łk 16,1-13 - "Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? "

Echo Ewangelii

Zdaj sprawę z twego zarządu (Łk 16,1-13)

Echo ST

Kiedyż minie szabat? (Am 8,4-7) I czytanie

Lectio Divina

XXV niedziela zwykła "C" Łk 16,1-13 - Pochwała nieuczciwości?

Rekolekcje kapłańskie z br. Elia Cataldo 25-28.11.2019 w Nałęczowie

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 08.09.2019 godz. 19.40

Duch Święty i misja odpuszczania grzechów

Różaniec - skuteczna broń NMP Różańcowej

TOP