Echo Apostoła

Jezus pośrodku nas (Dz 4,32-35) I czytanie

Lectio Divina

III niedziela Wielkanocna "B" (Łk 24,35-48) - Jak rozpoznać Zmartwychwstałego Pana?

Skrutacja

III niedziela Wielkanocna "B" - "Wy jesteście świadkami tego”

Echo ST

Znaki paschalnej wiary (Dz 3, 13-15.17-19) I czytanie

Echo Ewangelii

Pokój wam! (Łk 24,35-48)

Zdrada i co dalej - dr Jakub Kołodziej

O poczuciu winy - dr Jakub Kołodziej, OTS Lublin

Kuszenie pozorami dobra (Mt 4, 1-11)

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 12.04.2021 godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP