Echo Apostoła

Zaufanie Arcykapłanowi (Hbr 4, 14-16) 29 Niedziela Zwykła B

Echo ST

On wyda swe życie na ofiarę za grzechy (Iz 53,10-11) I czytanie

Echo Ewangelii

Czy wiecie o co prosicie? (Mk 10, 35-45)

Lectio Divina

XXIX niedziela zwykła "B" (Mk 10,35-45) - Walka o "stołki" trwa!

Skrutacja

XXIX Niedziela zwykła "B" (Mk 10, 35-45) - Tęsknota za władzą

Rekolekcje kapłańskie 22-25.11.2021 - ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW)

+ks. prof. J. Kudasiewicz - Wniebowzięcie chrystofanią Maryi

Zdrada i co dalej - dr Jakub Kołodziej

O poczuciu winy - dr Jakub Kołodziej, OTS Lublin

TOP