Echo Apostoła

Skąd bierze się radość? (Flp 4, 6-9) 27 Niedziela Zwykła A

Echo ST

Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) I czytanie

Echo Ewangelii

Uszanują mojego Syna? (Mt 21,33-43)

Lectio Divina

XXVII niedziela zwykła "A" (Mt 21,33-43) - Przypowieść o winnicy

Skrutacja

XXVII niedziela zwykła "A" (Mt 21, 33-43) - Wydać plon!

Kurs Formacji Biblijnej 2020/20121

Echo Ewangelii

Światło Przemienienia (Mt 17,1-9)

Aklamacja "Sanctus" - historia i teologia. Ks.dr Piotr Petryk

Różne formy sprawowania Mszy Świętej - Ks. dr Piotr Petryk

Obrzęd przygotowania darów – historia i znaczenie - Ks. dr Piotr Petryk

TOP