Echo ST

Oto jestem (1 Sm 3, 3b-10.19) I czytanie

Skrutacja

II niedziela zwykła "B" (J 1,35-42) - Kto do mnie mówi?

Echo Apostoła

Pan troszczy się o moje ciało (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) 2 Niedziela Zwykła B

Echo Ewangelii

Chodźcie, a zobaczycie (J 1,35-42)

Lectio Divina

II niedziela zwykła "B" (J 1,35-42) - Jak zostać uczniem Jezusa? (2)

"Ze sobą. Świadectwa małżonków o swoim powołaniu" - POLECAMY

Echo Apostoła

Czy ja rozmawiam z Bogiem? (Hbr 1, 1-6) Narodzenie Pańskie; Msza w dzień

W Blasku i mocy Słowa Bożego – Apokalipsa św. Jana – 19.01.2021 r.

Szkoła Słowa Bożego – III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa (lectio divina - Mk 1,14-20) – 21.01.2021 r.

Kurs Formacji Biblijnej 2020/20121

TOP