Lectio Divina

Zesłanie Ducha Świętego (J 20,19-23) Odpuszczajcie grzechy

Skrutacja

Zesłanie Ducha Świętego "B" (J 15, 26-27.16, 12-15)

Echo ST

Zesłania Ducha Świętego – I czyt. z wigilii (Rdz 11,1-9; Wj 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl 3,1-5)

Zesłania Ducha Świętego (Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23)

Echo Apostoła

Pięćdziesiątnica (Dz 2,1-11) - I czytanie (Zesłanie Ducha Świętego)

Echo Apostoła

Duch Święty czy Prawo? (Ga 5, 16-25) Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dar rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bojaźni Bożej

Na chorych ręce kłaść będą...

Jak zrobić skrutację Pisma św.? - Ks. Z. Czerwiński

TOP