Echo Ewangelii

Nasze Emaus (Łk 24,13-35)

Echo Apostoła

Zbawiciel, Pan, Mesjasz (Dz 2,14.22-28) I czytanie

Skrutacja

III niedziela Wielkanocna "A" - Łk 24,13-35 - „A myśmy się spodziewali...”

Lectio Divina

III niedziela Wielkanocna "A" - Łk 24,13-35 - Poznali Go po "łamaniu Chleba"

Echo Apostoła

Miłość Ojca i Krew Syna (1 P 1, 17-21) 3 Ndz. Wielkanocna A

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 10.04.2017, godz. 19.45

Zabawa w zabijanie a kształtowanie charakteru człowieka - Jacek Banaś

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

TOP