Echo Apostoła

Czy dziękuję za trwanie w Kościele? (Kol 1, 12-20) Uroczystość Chrystusa Króla, C

Skrutacja

Uroczystość Chrystusa Króla (Łk 23,35-43) - "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? "

Echo ST

Jezus syn Dawida (2 Sm 5,1-3) I czytanie

Echo Ewangelii

Królu miłosierdzia, wspomnij na mnie (Łk 23,35-43)

Lectio Divina

Uroczystość Chrystusa Króla (Łk 23,35-43) - Królowanie z wysokości Krzyża

Katecheza o "Eschatologii" czyli rzeczach ostatecznych

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

Święty wg Biblii - medytacja biblijna, ks. J. Kudasiewicz

Rekolekcje kapłańskie z br. Cataldo Elia 25-28.11.2019 w Nałęczowie

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 09.12.2019 godz. 19.40

TOP