Echo Apostoła

Pieniądze na misje (Flp 4, 12-14. 19-20) 28 Niedziela Zwykła A

Skrutacja

XXVIII niedziela zwykła "A" (Mt 22, 1-14) - Strój weselny

Rekolekcje kapłańskie w Nałęczowie 20-23.11.2017 - O. dr Gabriele Nanni OCD

Słowo na dziś

Wilfried Becher - 100 lecie Fatimy – orędzie wielbiące Serce Maryi i wzywające do pokuty (KUL, 15.05.2017)

Echo Ewangelii

Przyjdźcie na ucztę (Mt 22,1-14)

Echo ST

Zaproszeni na ucztę życia wiecznego (Iz 25,6-10a)

Lectio Divina

XXVIII niedziela zwykła "A" (Mt 22, 1-14) - Strój weselny

TOP