Cierpliwość i pociecha (Rz 15, 4-9) 2 Ndz. Adwentu A

Niecierpliwość, rozumiana jako chęć natychmiastowej realizacji pragnień oraz nieustanne poszukiwanie we wszystkim przyjemności to postawy, którymi charakteryzuje się współczesny człowiek. [ Czytaj więcej...]

Sandał Mesjasza (Mt 3,1-12)

     Zagadkowa wypowiedź Jana Chrzciciela o sandałach nadchodzącego Mesjasza (Mt 3,11), bywa wyjaśniana najczęściej jako uznanie nieporównywalnej wyższości Tego, który ma przyjść: [ Czytaj więcej...]

Syn Dawida, Król pokoju (Iz 11,1-10)

W proroctwie Izajasza o mesjańskim królu z rodu Dawida, na którym spocznie Duch Pański (Iz 11,1-10) [ Czytaj więcej...]

II niedziela Adwentu "A" (Mt 3, 1-12) - Kłopoty z nawróceniem

Nie ma się co nad sobą rozczulać w tym Adwencie! Chyba nie chcesz usłyszeć pod swym adresem - plemię żmijowe! Albo, że marne owoce życia wydajesz i lepiej wyciąć takie drzewo. Posłuchaj św. Jana Chrzciciela i nie marnuj czasu! Pobierz plik pdf

II niedziela Adwentu "A" (Mt 3, 1-12) - Nawracajcie się!

Dość powszechnie przyjmuje się wśród egzegetów podział Ewangelii Mateusza na siedem części, z których pierwsza i ostatnia to odpowiednio tzw. Ewangelii dzieciństwa (1-2) i opis męki i zmartwychwstania Chrystusa (26-28). [ Czytaj więcej...]

Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,37-44)

Sensem i ostateczną metą naszego życia jest spotkanie z Chrystusem, naszym Panem, który powróci w chwale i mocy, aby zamknąć historię tego świata. [ Czytaj więcej...]
TOP