Echo Ewangelii

Ja Go nie znałem (J 1,29-34)

Tydzień po niedzieli Chrztu Pańskiego liturgia ukazuje nam opisane w czwartej Ewangelii ponowne spotkanie Jana Chrzciciela z Mesjaszem (J 1,29-34). [ Czytaj więcej...]

Echo ST

Tyś sługą Moim (I czytanie: Iz 49,3.5-6)

Jest rzeczą interesującą, że liturgia Kościoła stosuje „drugą pieśń Sługi Pańskiego” (Iz 49,1-6) do Jana Chrzciciela (zob. także I czytanie na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzc.) [ Czytaj więcej...]

Skrutacja

II niedziela zwykła "A" (J 1,29-34) - Jakie jest moje wyznanie wiary?

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.(J 1,14.12b) [ Czytaj więcej...]

Lectio Divina

II niedziela zwykła "A" (J 1,29-34) - Świadek Mesjasza

Perykopa jest ściśle powiązana z kontekstem 1,19 – 2,12. Elementem, który decyduje literackiej jedności tej sekcji jest powtarzający się motyw kolejnych dni rozpoczynającej się publicznej działalności Jezusa. [ Czytaj więcej...]

Echo Apostoła

Kto jest powołany do świętości? (1 Kor 1, 1-3) 2 Niedziela Zwykła A

Rozpoczynając List do Koryntian Paweł nie wątpi, że jego adresaci są nie tylko powołani do świętości, ale już „zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie”. [ Czytaj więcej...]

Dziedzictwo pokoleń - Renata Komajda-Wójcik (psycholog kliniczny)

            To jacy jesteśmy, psychologia wyjaśnia w różny sposób odwołując się do teorii tworzonych przez lata. Człowiek jest uwarunkowany wzmocnieniami pozytywnymi, negatywnymi. [ Czytaj więcej...]

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

        Droga Neokatechumenalna istnieje i rozwija się w życiu Kościoła od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku a w Polsce została zapoczątkowana w roku 1975. [ Czytaj więcej...]

Uzależniony w konfesjonale - o. Ksawery Knotz OFMCap (nr 8 Zbliżenia)

W ocenie moralnej postępowania człowieka uzależnionego trzeba wziąć pod uwagę to, że jest on w nałogu. [ Czytaj więcej...]

Kiedy pójdziemy do łóżka? - dr Jakub Kołodziej (nr 13 Zbliżenia)

Temat wzbudzający wiele emocji, bardzo często sprowadzony do dyskusji wolno-nie wolno. Temat ważny, a z perspektywy osób z doświadczeniem życiowym – bardzo ważny. Temat, który dzieli i łączy, pozostawia konsekwencje mające często niebagatelny wpływ na całe życie. [ Czytaj więcej...]

Uwielbienie w katedrze 14.11.2016 (mp3)

W czasie listopadowego uwielbienia odkrywaliśmy nowy kierunek modlitwy, by każdy ochrzczony miał odwagę pytać Boga jaki plan ma na jego życie, [ Czytaj więcej...]
TOP