SFD - Szkoła Formacji Duchowej

TV lectio divna - XVIII niedziela zwykła "C" (Łk 12, 13-2)

TV lectio divina - XVIII niedziela zwykła "C" ( Łk 12, 13-21)

Odwieczny problem nękający nasze rodziny, nasze relacje w pracy, nasze relacje z przyjaciółmi - oto moment, w którym ktoś nas wykorzystał, nasze dobre serce, otwartość i ...przywłaszczył sobie jakieś nasze dobro, materialne czy i duchowe. Boże, dlaczego nie interweniujesz, dlaczego patrzysz...  nic Cię nie obchodzi moja krzywda. Czy rzeczywiście? Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński


Głupiec czy bogaty przed Bogiem? (Łk 12,13-21)

echoewangelii

Na pozór prośba jest jak najbardziej słuszna: człowiek okradziony przez swojego brata z ojcowizny prosi Jezusa, żeby ujął się za nim i wymierzył mu sprawiedliwość (Łk 12,3-21). Dlaczego więc spotyka się z odmową?Bo Jezus nie przyszedł naprawiać niesprawiedliwych stosunków społeczno-ekonomicznych, ale ludzkie serca, zarażone wirusem egoizmu, chciwości i nienawiści. Nie przyjmuje też roli arbitra, który miałby orzekać, kto jest winien, a kto nie, ponieważ taki sąd spowodowałby jeszcze głębszy podział między braćmi, a Jemu chodzi o to, by ocalić ich braterstwo.

Więcej…


XVIII niedziela zwykła "C" - Marność (Koh 1,2; 2,21-23)

echoslowa st

„Kohelet” to kaznodzieja, który zwołuje i naucza lud Boży (hebr. „kahal”). Księga Koheleta powstała w III wieku przed Chrystusem, kiedy Jerozolima pozostawała pod rządami egipskich Ptolemeuszów. Był to okres niełatwy dla wiernych Bogu Żydów, czas pewnej stagnacji wiary i wzmagającego się naporu kultury hellenistycznej.

Więcej…


XVIII niedziela zwykła "C" (Łk 12, 13-21) - Strzeż się chciwości!

skrutacjakasa

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.(Mt 5,3)
Pobierz plikXVIII niedziela zwykła "C" (Łk 12, 13-21) - Odpoczywaj, żyj, kochaj, ciesz się!

lectiodivinapoleW 1 Tym 6,10 św. Paweł napisał: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami” (1 Tym 6,10).

Więcej…


„Nago” to znaczy „w prawdzie” (Kol 3, 1-5. 9-11) 18 Niedziela Zwykła C

echo_apostola

Raz umarłszy we chrzcie ciągle umierać muszę. Na nic zdają się pobożne zaklęcia, pielgrzymi, Msze, posty i nowenny. „Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach!”, napomina święty Paweł. Trudne do przetłumaczenia jest to zdanie. Można je rozumieć w ten sposób, że rozpusta, nieczystość, etc., to nasze „ziemskie członki”.  „Pozbądźcie się tego, co w was jest grzechem i bałwochwalstwem,

Więcej…


Co to znaczy wierzyć? Ks. Z. Czerwiński

ryba

   Ludzie mówią o sobie albo o innych, że są wierzący albo niewierzący. Czasem jednak występują u nich odmienne zdania na temat co to znaczy, że ktoś jest wierzący albo niewierzący. Chcę zatem podzielić się moimi przemyśleniami na ten temat. Chcę, abyśmy zastanowili się na pytaniem: Co to znaczy wierzyć? Kogo można nazwać człowiekiem wierzącym?
Więcej…


SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl