Skrutacja

V niedziela Wielkiego Postu "B" (J 12, 20-33) - Umrzeć, aby żyć

Echo ST

Nowe Przymierze (Jr 31,31-34) - V niedziela Wielkiego Postu "B" I czytanie

Echo Ewangelii

Zobaczyć Jezusa (J 12, 20-33)

Lectio Divina

V niedziela Wielkiego Postu "B" (J 12, 20-33) - Chcieli zobaczyć Jezusa!

Echo Apostoła

Kontemplacja krzyża (Hbr 5, 7-9) 5 Niedziela Wielkiego Postu B

Jak zrobić skrutację Pisma św.? - Ks. Z. Czerwiński

TOP