Echo Ewangelii

Nie pokój, lecz rozłam (Łk 12,49-53)

Echo ST

Prorok w błocie (Jr 38,4-6.8-10) I czytanie

Echo Apostoła

Opatrzność i sens historii (Hbr 12, 1-4) 20 Niedziela Zwykła C

Skrutacja

XX niedziela zwykła "C"(Łk 12,49-53) - Da Pacem Domine

Lectio Divina

XX niedziela zwykła "C"(Łk 12,49-53) - Ogień i chrzest

Skrutacja

XVIII niedziela zwykła "C" (Łk 12, 13-21) - Strzeż się chciwości!

Rekolekcje kapłańskie z br. Elia Cataldo 25-28.11.2019 w Nałęczowie

Tajemnica Przemienienia Pańskiego - śp. ks. J. Kudasiewicz

+ks. prof. J. Kudasiewicz - Wniebowzięcie chrystofanią Maryi

Etapy życia małżeńskiego - Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

TOP