Echo Apostoła

Kim jest mój oskarżyciel? (Rz 8, 31b-34) 2 Niedziela Wielkiego Postu B

Echo Ewangelii

Jego słuchajcie (Mk 9,2-10)

Echo ST

Próba wiary (Rdz 22,1-2.9-13.15-18)

Skrutacja

II niedziela Wielkiego Postu B(Mk 9,2-10) Jego słuchajcie

Lectio Divina

PRZEMIENIENIE W JEZUSIE - lectio divina 2 ndz Wlk Postu "B"

Kuszenie pozorami dobra (Mt 4, 1-11)

Kurs Formacji Biblijnej 2020/2021

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 8.02.2021godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP