Skrutacja

Lectio divina XII niedziela zwykła B (Mk 4, 35-41) - "Bóg uczynił nas nowym stworzeniem"

Echo ST

Pan odpowiedział Hiobowi (Hi 38,1.8-11)

Echo Ewangelii

Łódź życia wiecznego (Mk 4, 35-41)

Lectio Divina

Lectio divina XII ndz. zw. B (Mk 4, 35-41) - Boża moc między gwałtowną burzą a głęboką ciszą

Echo Apostoła

„Zaufaj Panu już dziś …” (2 Kor 5, 6-10) 11 Niedziela Zwykła B

Zdrada i co dalej - dr Jakub Kołodziej

O poczuciu winy - dr Jakub Kołodziej, OTS Lublin

Kuszenie pozorami dobra (Mt 4, 1-11)

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze już 14.06.2021 godz. 19.40

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP