SFD - Szkoła Formacji Duchowej

II sympozjum z cyklu "Duchowość Ziemi Świętej" - Człowiek-Pielgrzym (

czlowiek-pielgrzym1 Instutut Nauk Biblijnych i Instytut Teologii Duchowości KUL zapraszają na drugie sympozjum z cyklu "Duchowość Ziemi Świętej 24.05.2016, KUL-Aula C-1031. Szczegóły na plakacieRadiowa lectio divina do J 16, 12-15 (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej "C") - mp3

ryba


TV lectio divina - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej "C" (J 16, 12-15)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 16, 12-15 z Uroczystości Trójcy Przenajświętszej
O czym rozmawiają Ojciec i Syn "zdradza" nam Duch Święty, cierpliwie tłumaczy tym, którzy Go słuchają. Bierze od Ojca i Syna i przynosi nam, którzy jesteśmy w drodze do domu Ojca. Jak tam dojdziemy, będziemy mieli wszystko czyli pełną miłość. Najtrudniejsza jest ta do nieprzyjaciół, ją najtrudniej sobie przyswoić. To nie są żadne baśnie ale normalne życie chrześcijańskie. Medytację biblijną prowadzą ks. Jozef Maciąg i ks. Robert MuszyńskiJesteśmy trynitarni (J 16, 12-15)

echoewangeliobjawienie

Dlaczego w mowie pożegnalnej do uczniów Jezus mówi, że jeszcze wiele ma nam do powiedzenia? (J 16,12-15) Przecież swoim życiem i śmiercią powiedział już wszystko, ukazał w pełni ogromną, niepojętą miłość Boga do nas. W Nim Bóg wypowiedział w pełni siebie i nie ma nam już nic więcej do powiedzenia. Nie należy oczekiwać żadnego nowego objawienia, a jedynie „przyswajać” to, co zostało nam dane w Jezusie.

Więcej…


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej "C" (Prz 8, 22-31) - Mądrość - rozkosz Boga

echoslowa_stobjwienie

Mądrość pochodzi od Boga (Prz 8,22), a jednak nie można jej postawić w rzędzie stworzeń, bo Ona ma udział w dziele stwórczym Boga . Czasownik „qanàh” („stworzył”) ma bogate znaczenie; oznacza m.in. nabycie, uzyskanie czegoś, również w sensie zrodzenia potomstwa (por. Rdz 4,1).

Więcej…


Nadzieja rodzi się z ucisków (Rz 5, 1-5) Uroczystość Najświętszej Trójcy

echo_apostola

Szczytem ludzkiej niesprawiedliwości jest odrzucenie Boga, zanegowanie Jego miłości, homocentryczne budowanie świata, podeptanie Bożych przykazań i ośmieszanie Jego woli. Lekarstwem na tak rozumianą niesprawiedliwości nie jest sprawiedliwość, rozumiana jako myślenie i postępowanie zgodne z Bożym Prawem, ani też rozumiana jako pełnienie woli Boga. Wobec niesprawiedliwości

Więcej…


Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej "C" (J 16, 12-15) - Przewodnik na drodze do Ojca i Syna

lectiodivinabogTekst J 16,12-15 stanowi piątą obietnicę Ducha Parakleta, w której mocno podkreśla się Jego relację do Boga Ojca i do Syna. Jezus w doskonałej jedności ze swoim Ojcem zapowiada uczniom Ducha Prawdy, który doprowadzi ich do całej prawdy.

Więcej…


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (J 16,12-15 ) - Świat Bożej Tajemnicy

skrutacjatrojca

W Biblii ani razu nie pada termin "Trójca", a jednak odkrywamy Jednego, Jedynego Boga w działaniu Osób. Jest to działanie (relacje) w Nim samym - "z Mojego weźmie", "wszystko, co ma Ojciec jest Moje.." i działanie (relacje) wobec nas i w nas  - "wam objawi", "uczynimy mieszkanie w nim". Tak objawia się MIŁOŚĆ pobierz plik pdfDuch Święty - tchnienie Zmartwychwstałego (J 20, 19-23)

echoewangeliiefatha

Dawcą Ducha Świętego jest Jezus, który przychodzi do swoich uczniów, siedzących w Wieczerniku przy zaryglowanych drzwiach, opanowanych przez lęk, zamkniętych w poczuciu winy po tym, jak Go zdradzili i opuścili. Są w jednym pomieszczeniu, ale nie są razem: każdy pozostaje wewnętrznie zamknięty, samotny, jak w grobie (J 20,19-23).

Więcej…


Mądrość - patrzeć oczami Boga - ks. W. Rebeta

duch-crop

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?” (Mdr 9,17)
Przypominam sobie, jak czytałem niegdyś biografię św. Jana Bosco, który będąc już nawet dojrzałym kapłanem, przyjmował z pokorą pewne życiowe uwagi od swojej matki, Małgorzaty.

Więcej…


Dar rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bojaźni Bożej

23.msza-o-uzdrowienie-crop

ROZUM – rozróżniać dobro i zło

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych (…), lecz ma upodobanie w Prawie Pana (…), bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie” (Ps 1,1.2.6)

Więcej…


"Chrzest w Duchu Świętym" wg Biblii - ks. Józef Kudasiewicz

„Chrzest w Duchu Świętym" w świetle Biblii

Pierwszym „chrztem w Duchu" była Pięćdziesiątnica. „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym" — mówi Jezus, zapowiadając ją (Dz 1,5). „Chrzest w Duchu Świętym", o jakim mówi się na nowo w Kościele, jest dla Jezusa zmartwychwstałego jednym ze sposobów kontynuowania Jego misji w świecie, który potrzebuje chrztu Duchem. Chrzest ten jest rzeczywistością aktualną i bardzo żywą w Kościele. Wyrażenie to bierzemy w cudzysłów, żeby ten chrzest w Duchu odróżnić od chrztu sakramentalnego, dokonywanego z nakazu Jezusa wodą i w imię Trójcy Przenajświętszej.
Więcej…
Strona 1 z 2
SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl