Poniedziałek, 7 października (Łk 10, 25-37)

Co to jest życie wieczne?

Czytając powierzchownie tę Ewangelię, można pomyśleć, że życie wieczne to zapłata za okazane miłosierdzie.

Ale natychmiast zdumiewa fakt, iż wyjaśnienia wymaga nie to, jak kochać Boga, ale „kto jest moim bliźnim”, czyli w języku faryzeusza, „kto jest godny mej miłości?” Odpowiadając, Jezus nie tylko ukazuje, kto jest bliźnim, ale także, co oznacza mieć życie wieczne. Samarytanin lituje się, pozwala sobie na wzruszenie wobec cierpienia, przerywa podróż, dotyka się chorego, płaci za opiekę. Dzieli się tym, co dla nas jest tak cenne, czasem, zdrowiem, pieniędzmi. Dlaczego? Bo on ma życie wieczne.

Proszę Cię, Panie, nie o to tylko, abym potrafił kochać bliźniego na wzór Samarytanina, ale bym miał życie wieczne, a wtedy będę kochał i Ciebie, i siebie, i moich bliźnich. 

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP