Poniedziałek, 9 września (Łk 6, 6-11)

To Bóg zbawia

Jezus nie przyszedł, aby zniszczyć prawo szabatu. On przyszedł zbawić człowieka.

Ale to zbawienie jest owocem wiary w Niego. Dlatego fałszywe przekonania o źródle zbawienia muszą zostać zdemaskowane. Jest to trudne, bowiem nie tylko faryzeusze w starożytności, ale my także z niezwykłą łatwością budujemy naszą religijności w oparciu o skrupulatne wypełnianie formułek wiary, tradycji czy zwyczajów. Czujemy się sprawiedliwi, bo to MY się dobrze modlimy, bo to MY chodzimy systematycznie na Mszę, etc. A zbawienie jest darem od Boga dla tych, którzy wierzą.

Pomóż mi, Panie, wykorzeniać pychę, która wzrasta na poczuciu bycia pobożnym, dobrym, sprawiedliwym. Daj mi serce otwarte, abym dostrzegał brata w potrzebie także „w dzień szabatu”.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP