Niedziela, 8 września (Łk 14, 25-33)

Autentyczny uczeń

Aby iść za Jezusem i być Jego uczeniem, konieczne jest wyzwolenie się spod dominacji nawet najbardziej naturalnych relacji emocjonalnych i przywiązań.

Pierwszeństwo miłości do Boga, akceptacja samego siebie, niesienie swojego krzyża to znaki autentycznej miłości, daru czynionego ze swojego życia. Bez kształtowania powyższych wymiarów naszego życia, nasze chrześcijaństwo jest narażone na śmieszność, jak budowniczy, który nie przewidział wystarczających środków na dokończenie dzieła, albo jak klęska tego, kto podejmuje się zmagania ze zbyt silnym przeciwnikiem.

Dzięki Twej miłości, Panie, będę mógł prawdziwie kochać moich bliskich, a w wyrzeczeniu się tego, co posiadam, otrzymam wolność, aby cieszyć się tym wszystkim, co stworzyłeś.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP