Sobota, 27 lipca (Mt 13, 24-30)

Nieprzyjaciel i chwast

Bóg sieje w naszym życiu dobre nasienie swego Słowa. Ale jest też inny „siewca”, któremu zależy na niszczeniu dzieł Boga.

Jednak nie chodzi tu o naiwne usprawiedliwianie istnienia zła w świecie. Przypowieść ukazuje naturę chrześcijańskiego życia, w którym jest obecna tajemnica zła. Podstawową troską nie może jednak być chęć usunięcia wszelkiego chwastu, ale zapewnienie wzrostu dobremu ziarnu. W początkowej fazie wzrostu nie zawsze potrafimy właściwie odróżnić, co jest dobre, co złe. Dlatego królestwo Boże charakteryzuje się pewną cierpliwością wobec obecności zła, która to cierpliwość pochodzi z pewności ostatecznego zwycięstwa dobra.

Daj mi Twoją cierpliwość w budowaniu Królestwa, w zabieganiu o Twoją obecność w relacjach z drugim człowiekiem, w staraniach, aby Twoje przykazania były fundamentem wszelkich moich działań.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP