Niedziela, 28 lipca (Łk 11, 1-13)

Najważniejszy sens modlitwy

Prosząc o chleb powszedni czy też o siły w przeciwstawianiu się pokusom, łatwo zapominamy, że najważniejszym z darów, którego Bóg pragnie nam udzielać, jest Duch Święty.

To, On, Nauczyciel modlitwy (jak nazywa Go Katechizm), jest fundamentalnym darem, aby wierzyć i żyć miłością Boga. To On prowadzi nas do jedności z Ojcem i Synem, czyni z nas żywe członki Kościoła, uzdalnia do składania świadectwa naszej wiary, obdarza owocami miłości, radości, pokoju, cierpliwości (por. Ga 5, 22n). Dlatego każda modlitwa w swym podstawowym wymiarze winna być pragnieniem Jego obecności.

W obliczu ogromu potrzeb tego świata, głodów, nieuleczonych chorób, smutków i agresji, daj mi wierzyć, że najpotrzebniejszym darem jest Duch Święty i o Jego obecność w życiu świata oraz w moim życiu pozwól mi z gorliwością zabiegać.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP