Piątek, 26 lipca (Mt 13, 18-23)

Zrozumieć naukę

Wyjaśniając przypowieść o siewcy, Jezus pyta nas o to, jakie są losy Słowa, które On do nas wypowiada.

Jego nauka odnosi się do wszystkich wymiarów naszego życia. Dotyczy radości i momentów doświadczeń. Ukazuje, jak żyć w czasie prześladowań i jak być człowiekiem wolnym. Jest odpowiedzią na pytanie o to, co jest najważniejszą troską w życiu człowieka oraz demaskuje fałszywość szczęścia pochodzącego od bogactw. Jeśli ktoś w ten sposób przyjmuje naukę Jezusa, wydaje obfity owoc. To Słowo pomnaża się w jego życiu, napełnia radością jego samego i wielu innych.

Daj mi zrozumienie twej nauki, Panie, abym mógł przynosić obfity owoc. Wyrywaj mnie z iluzji życia, w którym to ja decyduję o wszystkim, a dawaj mi pokorne zaufanie Twej mocy i łasce.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP