Czwartek, 25 lipca (Mt 20, 20-28)

Droga uczniów

Bóg nie wybiera na swoich uczniów szczególnie uzdolnionych, nadzwyczajnych osób, ale swoją łaską uzdalnia do nadzwyczajnych rzeczy tych, których wybrał.

Ewangelie bez żadnego zażenowania ukazują słabości i ludzkie ambicje tych, którzy stali się Apostołami. Powołani od swoich codziennych zajęć, nie wyróżniają się ani sposobem myślenia ani swoją religijnością. To Jezus czyni ich uczniami, kształtując ich życie swoim Słowem. To posłuszeństwo Jezusowi czyni z nich świadków zbawienia, zdolnych dzięki obecności Ducha Świętego, oddać swoje życie głosząc Dobrą Nowinę.

Panie, nie pozwól, abym gorszył się moimi słabościami, czy też słabościami tych, których Ty powołujesz i posyłasz, ale daj mi zaufanie i posłuszeństwo twemu Słowu, aby Ono przemieniało mnie w świadka Ewangelii.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP