Czwartek, 20 czerwca (Łk 9, 11b-17)

Kto może nakarmić tłum?

Logika uczniów jest nam bardzo bliska. Każdy sam powinien sobie radzić w życiu.

A Jezus nakazuje uczniom nakarmić tłum. Chce w ten sposób skonfrontować ich z absolutną niewystarczalnością ludzkich środków, aby zaspokoić pragnienia człowieka. To nie uczniowie, ale Jezus karmi tłum, biorąc za punkt wyjścia ich stwierdzenie, że nie mają nic, co może być pokarm dla takiej ilości głodnych ludzi. Z tego „nic” oddanego Jezusowi i z ich totalnej bezsilności, rodzi się dar dla wszystkich. Rozmnożenie chleba staje się wzorem misji Kościoła, który Słowem i Eucharystią ma karmić rzesze.

Także mnie wzywasz, abym uczestniczył w misji karmienia tłumów. Dlatego spraw, bym się nie bronił przed ofiarowaniem Ci mojego „nic”, abyś Ty mógł zaspokajać głód milionów.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP