Środa, 19 czerwca (Mt 6, 1-6. 16-18)

Bóg Cię widzi

To nie brak świadomości, że Bóg widzi wszystko, co czynimy, stanowi zasadniczą trudność w wypełnianiu trzech fundamentalnych czynów życia duchowego, ale fakt, że nam nie wystarcza, aby tylko Bóg widział to, co czynimy.

Nasza miłość własna, która karmi się uznaniem ze strony innych, nie chce przyznać, że pierwszym prawdziwym beneficjentem modlitwy, postu i jałmużny jestem ja sam. Uznanie ludzi szkodzi, bowiem kieruje nas ku temu, co zewnętrzne i niszczy prawdziwy owoc, którym jest intymne spotkanie z miłującym Ojcem. A ponieważ tylko miłość Boga jest w stanie zaspokoić głód naszego serca, więc walka z iluzją, że ludzkie uznanie czyni mnie szczęśliwym, będzie trwać aż końca życia.

Daj mi, Panie, świadomość, że post, modlitwa i jałmużna są mi potrzebne, abym mógł podjąć zmaganie z pychą, chciwością, wygodnictwem, bym doświadczył, że Ty jesteś jedynym źródłem życia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP