Piątek, 21 czerwca (Mt 6,19-23)

Jakie jest twoje oko?

Przez małe kłamstwa tracimy przyjaciół, wielkie kłamstwa czynią osobami publicznymi.

Drobne kradzieże kończą się w więzieniu, zaś wielkie na salonach … i można tak wyliczać bez końca. Jak patrzymy na świat? Czy dostrzegamy w nim obecność Boga, zwycięstwo Jego miłości, sens wyrzeczenia i daru z siebie, potrzebę brania swego krzyża? Jeśli świat jawi się nam wyłącznie tak, jak w pierwszych zdaniach tej medytacji, to nasze oko jest chore. Fałszywy obraz świata powoduje, że nasze decyzje, nasze plany, nasze życie jest chore. Pozostajemy w ciemnościach. A Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem otworzył nam Niebo, byśmy tam mogli gromadzić nasze skarby.

Jezu, Ty otwierałeś oczy niewidomym, aby widzieli piękno stworzenia. Otwórz moje oczy, aby nie szedł przez życie w ciemnościach, niech cały zanurzę się w Twoim świetle.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP