Czwartek, 25 kwietnia (Łk 24, 35-48)

Pokój wam!

Chrześcijaństwo nie jest opowieścią o Chrystusie, który dwa tysiące lat temu umarł i zmartwychwstał.

Nie jest udowadnianiem prawdziwości wydarzeń sprzed 20 wieków ani uzasadnieniem słuszności postępowania Kościoła, kierującego się Ewangelią. Chrześcijaństwo jest spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym, który przynosi pokój tu i teraz. On żyje i nie pozostawia nas samych. Jest „rozjaśnieniem umysłu”, aby móc przyjąć prawdę o Miłości, która wydaje się na śmierć i ją pokonuje, aby dziś we chrzcie każdy z nas mógł umrzeć dla grzechu i żyć dla Boga.

Pozwól mi, Panie, pojednać się z nieodzownością Twojego i mojego krzyża, udzielaj mi Twojego pokoju, zabieraj strach przed dniem jutrzejszym!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP