Środa, 24 kwietnia (Łk 24, 13-35)

Usłyszeć wyjaśnienie

Uczniowie opuszczający Jerozolimę byli tak mocno przekonani o słuszności swoich oczekiwań polityczno-społecznych w stosunku do Jezusa,

iż nawet wizja aniołów ogłaszających zmartwychwstanie staje się wyłącznie źródłem lęku i dodatkowym powodem do ucieczki. To, czego potrzebują, aby wierzyć w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to „wyjaśnienie Pism”. Zrozumienie historii życia Jezusa i w jej świetle swej własnej historii, ale nie przy pomocy rozumu, lecz sercem, które rozpala się miłością na słowa Pana. Bycie świadkiem Zmartwychwstałego, to rozpoznanie Jego obecności w historii swojego życia.

Kiedy ogrania mnie lęk i zwątpienie, kiedy moje plany się rozsypują w proch, pozwól, Panie, abym usłyszał Twój głos nadający sens historii mojego życia i rozpal moje serce!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP