Piątek, 26 kwietnia (J 21, 1-14)

Powtarzająca się historia

Apostołowie już doświadczyli w swoim życiu, że obfitość połowu, sens pracy rybaka, nie zależy tyko od ich pracowitości, ale jest darem Boga.

To, co czynią z posłuszeństwa Jezusowi przynosi obfity owoc. A jednak ciągle pojawia się pokusa, żeby wrócić do starych, „ludzkich” metod działania, żeby polegać na swoich własnych wysiłkach, organizować sobie życie „po swojemu”. Jednak Jezus nie pozostawia swych uczniów w takiej sytuacji. On chce bowiem, żeby uznali w Nim Pana Żyjącego, który także dziś troszczy się o swoje dzieci i chce nadać najgłębszy sens ich trudom. I tylko On może ich prawdziwie posilić.

Nie pozwól, Panie, abym w obliczu moich słabości powracał do utartych schematów grzechu i egoizmu. Daj mi oczy zdolne Cię rozpoznać, kiedy przychodzisz, aby mnie posilać swoim Ciałem i Swoją Krwią!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP