TV lectio divina - I niedziela Wielkiego Postu "B" (Mk 1, 12-15)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mk 1, 12-15 z I niedzieli Wielkiego Postu "B"

Medytację biblijną o kuszeniu Jezusa na pustyni prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP