TV lectio divina - III niedziela Wielkiego Postu "B" (J 2, 13-25)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 2, 13-25 z III niedzieli Wielkiego Postu "B"

Medytację biblijną o oczyszczeniu przez Jezusa światyni w Jerozolimie prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP