TV lectio divina - Zesłanie Ducha Świętego "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 20, 19-23  z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego "A".

Medytację biblijną o władzy odpuszczania grzechów bądź ich zatrzymania prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP