TV lectio divina - Niedziela Trójcy Świętej "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 3, 16-18  z Niedzieli Trójcy Świętej"A".

Medytację biblijną o życiu wewnętrznym Boga, o Jego miłości do nas i o naszym NIEBIE prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP