Poniedziałek 20.04.2020

Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi” Po tym poznamy prawdziwego władcę, który jest od Boga. Nie będzie się buntował wobec Zmartwychwstałego Mesjasza,

ale z całej siły będzie pełnił Jego wolę. Ale to nie dotyczy tylko władców tej ziemi. Do pełnienia woli Mesjasza jest potrzebna odwaga, bo przeciwko każdemu człowiekowi, który będzie będzie pełnił Jego wolę powstaną i wielcy, i mali tego świata. Każdy, kto chce pełnić wolę Jezusa musi być gotowy na to, że sam stanie się "znakiem sprzeciwu".

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP