Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. III- Wielki Piątek

W dzisiejszym dniu rekolekcyjnym przeżywamy Wielki Piątek i Tajemnicę Krzyża Chrystusa, który adorujemy (podnosimy do ust). Jego Krzyż na mój krzyż - szczególna KOMUNIA z Chrystusem. Co to znaczy "brać swój krzyż każdego dnia i naśladować Chrystusa"? Ale tak bardzo konkretnie co jest moim krzyżem? Co z cierpieniem niewinnych? Dziś jesteśmy jakby ukrzyżowani, bo "przyklejeni" do domów, nie możemy iść tam, gdzie chcemy, robić to, co byśmy chcieli. Codzienne fakty pomagają odkryć sens naszego krzyża, bliskość Ukrzyżowanego i nabrać w Nim życiowych sił. Zapraszamy do przygotowania się do niezwykłej Paschy Chrystusa w tym roku, który mówi do nas: "Gorąco pragnąłem spożyć z wami TĘ Paschę" (Łk 22, 15) - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

P.S. Miejsca paralelne do III nauki: Iz 52,13-53,12: Flp 2,9; Ef 1,20-21; J12,32; Mt 27,29-31; J 19,5; J 12,32 nn; Rz 10,16, Mt 8,17; Hbr 2,9-10; 2 Kor 5,21; gal 3,13; Rz 4,25; 1 P 2,24-25; Ez 34; Mt 26,63; Dz 8,32-33; Jer 11,19; Kol 2,15; Mk 15,28; Łk 22,57; J 1,29; Rz 4,25 Ps 31: Łk 23,46; Dz 7,59; Jer 20,10 Hbr 4,14-16. 5,7-9: J 8,46-47; Rz 8,3-4; 2 Kor 5,21; Mt 26,36 nn; Flp 2,8; J 17,19 J 18,1 – 19,42: J 8,24; J 17,12; J 6,39; J 10,28; Iz 45,19; Iz 44,16; J 3,14; j 1,10; J 6,15; J 8,31-32; J 12,32; 1J 3,18-19; J 10,33-36; Iż 53,12; J 5,39; Mt 8,20; Ez 41,1; J 7,37-39

TOP