Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. IV - Wigilia Paschalna

"Gorąco pragnąłem spożyć TĘ Paschę z wami" - mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie rekolekcyjne pomoże Wam spożyć Tę Paschę z Chrystusem, zapewne w sposób duchowy tylko, ponieważ mamy nowe ograniczenia w uczestnictwie wiernych w liturgii (nigdy niespotykane). Może nasze domy czy mieszkania staną się przez to bardziej przestrzenią SACRUM i to jest normalne życie chrześcijańskie. Zapraszamy - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

P.S.

Miejsce paralelne do IV konferencji

Pascha Izraela: Wj 11,5nn; Wj 12,1 nn; Jer 31,1 nn

Pascha Jezusa: J 2,13 nn; J 6,51-52; J 13,1; J 1,29; J 19,26; Mk 15,42; Mk 16,1

Pascha chrześcijan: 1 P 1,13-21; Rz 6,3-11; Kol 2,9-15; Łk 24,13-35

TOP