Środa, 23 października (Łk 12, 39-48)

Troska o współbraci

Piotr stawia pytanie, w którym możemy dostrzec lęk przed odpowiedzialnością za innych.

To każdy sam powinien odpowiadać za swoje życie. A Jezus wskazuje na sługę, który wiele otrzymał, a więc z tego, co otrzymał, będzie rozliczony. Natura odpowiedzialności jest prosta, mamy czynić wolę Pana, „rozdawać należne porcje pożywienia”. W sensie duchowym tym pożywieniem jest Słowo Boże i Eucharystia. Przeciwieństwem takiej postawy jest życie egoistyczne, skoncentrowane na zaspokajaniu własnych potrzeb. Taka forma życie będzie definitywnie odrzucona przez Boga.

Całe moje życie jest oczekiwaniem na ostateczne spotkanie z Tobą. Dlatego każdego dnia ucz mnie służyć mim braciom i rozdzielać według Twej woli, to, co Ty sam mi dałeś.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP