Czwartek, 17 października (Łk 11, 47-54)

Nostalgia za przeszłością

Częstokroć żałujemy minionych czasów, bowiem wydają się lepsze, prostsze, sprawiedliwsze.

Ale zapominamy, że także dziś Pan działa, posyła proroków, pokazuje słuszną drogę, wskazuje rozwiązania na miarę aktualnych problemów. Tylko potrzebna jest wiara i zaufanie Jemu. W naturze każdego człowieka jest faryzejskie stawianie pomników tym, którzy już odeszli, nostalgia za ich nauczaniem, ale równocześnie lekceważenie wezwania, które dziś Bóg kieruje do nas ustami żyjących proroków. Dlaczego? Bo każde pokolenie potrzebuje osobistego nawrócenie i każde pokolenie opiera się temu wezwaniu.

Panie Jezu, kiedy ogarnia mnie nostalgia za minionymi czasami, daj mi świadomość i chęć szukanie twej obecności w moim „dziś”, i słuchania Twego słowa głoszonego przez współczesnych Apostołów, których Ty posyłasz.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP