Piątek, 18 października (Łk 10, 1-9)

Jagnięta pomiędzy wilkami

Jezus nie mówi posyłanym uczniom o możliwych zagrożeniach, ale On ich wysyła wprost na śmierć, taki jest bowiem los jagnięcia pomiędzy wilkami i pragnie, aby Jego uczniowie byli świadkami cudu.

Oto jagnię przeżyje pośród wilków. Bez pieniędzy, bez zapasów na jutro, bez minimalnego komfortu, bez pozyskiwania sobie przyjaciół, ale w całkowitym zaufaniu do Posyłającego. Tak dokonuje się misja uczniów Jezusa, misja niesienia pokoju, który jest owocem przyjęcia Dobrej Nowiny, a swoje panowanie rozpoczyna od „domów”, czyli od najbardziej podstawowych ludzkich relacji. Tylko ten, kto jest tak bezbronny, jak jagnię pomiędzy wilkami, może nieść pokój.

Panie Jezu, daj mi zaufanie potrzebne apostołowi, iż każda forma pokoju, także tego wielkiego, międzynarodowego, rozpoczyna się w sercu człowieka, kształtowanym przez „dom”. I uczyń mnie narzędziem tego pokoju.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP