Środa, 9 października (Łk 11,1-4)

Być z Ojcem

Nauka modlitwy nie jest wynajdywaniem nowych technik albo poznawaniem nowych formuł, ale jest to uczenie się bycia z Bogiem, przed Bogiem i dla Boga.

„Ojcze Nasz” nie jest magiczną formułą, ale otwieraniem się na Osobę Ojca, który nas kocha i który zna nasze codzienne potrzeby. „Ojcze Nasz” to codzienne odkrywanie, że w doczesności naznaczonej ludzką słabością i grzechem, jedynym skutecznym środkiem budowania relacji z drugą osobą jest zanurzenie się w przebaczeniu otrzymanym od Boga i dzielenie tego przebaczenia z drugim człowiekiem. A wtedy świętość Boga objawi się w świecie.

Panie, nie dopuść abym zadowolony z siebie stwierdził, że umiem się modlić, ale daj mi nieustanne pragnienie coraz głębszej więzi z Tobą i z drugim człowiekiem.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP