Wtorek, 8 października (Łk 10,38-42)

Dobra część

Na górze Karmel Eliasz skarżył się Bogu: «Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, (...).

Tak, że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie» (1Krl 19,10). Marta, podobnie jak Eliasz, jest zmęczona tym, co czyni „dla Pana”. Podobnie i my narzekamy na zmęczenie, na współpracowników, na brak środków i domagamy się, aby Pan coś z tym zrobił. A Pan wskazuje na Marię. Żeby działać najpierw trzeba słuchać, zanim zaczniemy trudzić się „dla Boga”, najpierw przyjmijmy Jego Słowo. Każde działanie, aby nie było udręczeniem siebie i innych, musi wypływać z posłuszeństwa Bogu, Jego woli.

Panie, ucz mnie, że początkiem wszelkiego działania jest słuchanie Ciebie, pragnienie poznania Twej woli i posłuszeństwo, a wtedy przestanę uskarżać się na moich braci.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP