Czwartek, 12 września (Łk 6, 27-38)

Który nieprzyjaciel zasługuje na miłość?

Pierwszym warunkiem kochania nieprzyjaciół jest słuchanie Jezusa. Drugim, wierne trwanie przy Nim i pragnienie świadczenia o Nim.

Trzecim – uznanie, że kochać oznacza ofiarować siebie. Dopiero wtedy miłość do nieprzyjaciół staje się możliwa. I nie ma w niej nic z uczuciowych uniesień, ani perwersyjnego przywiązania do tego, co nas niszczy i zabija. Ona jest darem czynionym z własnego życia (zdrowia, czasu, pieniędzy) w imię Chrystusa. To nie my jesteśmy zdolni do kochania nieprzyjaciół, ale Chrystus w nas. Dlatego dopiero taka miłość zaczyna na serio świadczyć o wierze w Jezusa.

W obliczu tych, którzy na różny sposób odbierają mi życie, Panie Jezu, nie daj mi nigdy wątpić, że jedynym dawcą życie jesteś Ty i moje życie jest dla Ciebie cenne.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP