Środa, 4 września (Łk 4, 38-44)

Nie tylko Uzdrowiciel

Jezus ukrywa swoją tożsamość, nie chce być kojarzony wyłącznie z uzdrowieniami, bo On jest Zbawicielem dla każdego człowieka.

Nie tylko chorzy, opuszczeni, odrzuceni przez społeczeństwo potrzebują Zbawcy. Świat polityki, ekonomii, mediów, świat sukcesu i sławy także Go potrzebuje. Czyż grzechem współczesnych chrześcijan nie jest umniejszenie roli Jezusa do troski o ubogich? Czy kryzysy ekonomiczne, społeczne i moralne nie są owocem przekonania, iż Dobra Nowina jest tylko dla „maluczkich”? Świat wyznaczył Jezusowi miejsce na uboczu, aby zajmował się tymi, którzy nie są użyteczni dla świata. A myśmy uwierzyli, że politykę, ekonomię i karierę trzeba budować z dala od Jezusa.

Panie Jezus, Ty przynosisz mi Dobrą Nowinę o Twoim panowaniu nad światem, o Twojej Miłości, która ten świat przemienia. Niech ta Nowina rozbrzmiewa na wszystkich krańcach świata.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP