Czwartek, 5 września (Łk 5,1-11)

Przerażeni sukcesem

Jezus konfrontuje ludzki wysiłek z mocą Swego słowa. Ale przeciwnie do tego, czego należałoby się spodziewać, ten „sukces” przeraża Piotra.

Jego wyznanie grzeszności jest wyrazem religijności budowanej na poczuciu własnych zasług przed Bogiem, a tych Piotr u siebie nie dostrzega. Ale Jezus nie potrzebuje ludzi przekonanych o własnej świętości, ale tych, którzy zechcą pokornie iść za Nim, naśladując Go. Jezus jest Panem świata, do Niego należy władza także nad naturą, ale nie może zbawić człowieka wbrew jego woli, bez jego współpracy. I dlatego także potrzebuje Apostołów, którzy w Nim uznają swego jedynego Pana.

Daj mi dostrzec Twoją moc, Panie, naucz mnie iść za Tobą i nie pozwól, aby świadomość moich słabości i niedostatków zatrzymywała mnie na tej drodze.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP