Piątek, 10 maja (J 6, 52-59)

Czy umarły może kochać?

Słowa Jezusa o Eucharystii także dziś spotykają się z niezrozumieniem.

Nie wierzymy, że bez karmienia się Ciałem i Krwią Zbawiciela nie mamy życia w sobie, jesteśmy martwi. A skoro martwi, to znaczy, iż nie możemy kochać. Bo tylko ten, kto „ma życie w sobie”, może kochać, czyli ofiarować swoje życie drugiemu człowiekowi. Jest wiele elementów składających się na smutny obraz egoizmu naszej epoki, ale fundament jest ten sam. Świat uczy nas żyć wyłącznie dla nas samych. A taki egoizm jest równoznaczny z niezdolnością dawania swego życia, ani za drugiego człowieka, ani za swoją rodzinę, ani za swoją Ojczyznę. Tylko Chrystus otwiera przed nami tę możliwość dając Siebie Samego na pokarm.

Panie, naucz mnie pragnąć Ciebie Samego, daj, abym karmiąc się Twoim Ciałem i pijąc Twoją Krew, mógł oddawać życie za braci, kochać ich, jak Ty ich kochasz!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP