Sobota, 11 maja (J 6, 55. 60-69)

Słowa życia

Katecheza Jezusa o konieczności karmienia się Jego Ciałem i Krwią budzi sprzeciw.

Nie tylko z powodu trudności w rozumieniu tego, w jaki sposób można pić krew i spożywać ciało, ale także dlatego, iż jednoznacznie ukazuje, że bez relacji z Chrystusem jesteśmy martwi, niezdolni do życia, niezdolni do kochania, niezdolni do otrzymywania miłości. A pycha człowieka popycha go w stronę totalnej autonomii. Grzech pierworodny wyraża się buntem przeciwko zależności od Stwórcy. Człowiek uwierzył szatanowi, że może żyć według swej własnej woli, niezależnie od Boga, bowiem taka zależność ogranicza jego wolność. Uwierzył i żyjąc, stał się martwy.

Panie, nie daj mi nigdy wątpić w Twoją miłości do mnie. Daj mi konieczne siły, abym zawsze pragnął Ciebie, jedynego pokarmu na życie wieczne, jedynego źródła sił, aby kochać.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP