Czwartek, 2 maja (J 3, 31-36)

Dramat Boga

Dzięki przyjęciu przez Jezusa ludzkiej, ułomnej i podatnej na cierpienie natury, możemy obrazowo mówić o cierpieniu Boga.

Bóg cierpi, bowiem człowiek Go odrzuca. Ale to „cierpienie odrzuconego Boga” staje się największym dramatem człowieka. Odrzucając świadectwo Jezusa o Ojcu, człowiek pozbawia się życia wiecznego oraz niszczy to, co jest jego najgłębszym pragnieniem, czyli miłość. Pozbawia się zdolności kochania i nie dostrzega darmowej i bezwarunkowej miłości ze strony Boga. Człowiekowi wydaje się, że staje się niezależny, wolny, a w rzeczywistości okazuje się niewolnikiem swoich namiętności i lęków.

Ojcze, który z miłości dzielisz się ze mną Twoim życiem, posyłaj mi Ducha Świętego, abym zawsze był posłuszny Twoim natchnieniem, abym czynił Twoja wolę.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP