Piątek, 3 maja (J 19, 25-27)

„Oto twoja Matka”

Wskazując na Maryję i dając Ją każdemu z nas, jako Matkę, Jezus nie czyni jakiegoś sentymentalno-pobożnego gestu,

lecz wskazuje nam naszą Wychowawczynię, Wzór, Oblubienicę Boga, która ukazuje i uczy, jak kochać Ojca Niebieskiego, bowiem Ona sama jest w Nim zakochana. Jak Abraham jest nazwany ojcem wiary, tak Maryja ma tytuł matki wiary. Jej odpowiedź w dniu zwiastowania jest wzorem odpowiadania Bogu na Jego wezwanie. Jej pokora wobec wszelkich trudności bycia Matką Bożego Syna jest katechezą o zaufaniu Bogu. Jej obecność pod Krzyżem to wzór miłości i ufności „do końca”.

Maryjo, także ja chcę się od Ciebie uczyć, jak być posłusznym Bogu, jak przyjmować Jego wolę, jak ufać Opatrzności, która nigdy się nie myli.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP