Piątek, 12 kwietnia (J 10, 31-42)

Zobaczyć w Bogu Ojca

Powinna nas poważnie zastanowić ta Ewangelia, w której uznanie Boga za Ojca staje się dla słuchaczy Jezusa bluźnierstwem.

Ale czy tylko dla nich? Także my w naszej religijności często wyobrażamy sobie Boga, jako kogoś, kto jest daleko od naszego codziennego życia. Bowiem uznać Boga za Ojca, to uznać, że trudności naszego życia, cierpienia, niepowodzenia i choroby mają dla Niego sens. A my ze wszystkich sił bronimy się przed tym. Nie, jeśli Bóg jest Ojcem, to nie powinien dopuścić do tego. Ale On, Ojciec nieskończenie dobry, nie posłał zastępów anielskich, by ochronić przed męką Swego Syna. Męka Syna ma sens.

Kiedy zwątpienie zakrada się do mojego serca, dawaj mi, Panie, cudowną pewność, że pośród wszystkich przymiotów Twej dobroci, przede wszystkim jesteś moim Ojcem.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP