Czwartek, 11 kwietnia (J 8, 51-59)

Wierność Boga

Nie przez przypadek Jezus odwołuje się do Abrahama, bowiem to on jest nazywany Ojcem wiary.

Abraham uwierzył Bogu wbrew ludzkim kalkulacjom, wbrew zdrowemu rozsądkowi, który podpowiadał, że obietnice Boga są niemożliwe do spełnienia. Abraham uwierzył i w narodzeniu Izaaka oraz w oglądaniu Ziemi Obiecanej dostrzegł wierność Boga, który pochyla się nad życiem swoich dzieci. Abraham uznał, że Bóg nie zawaha się nawet przed największym z możliwych znaków, aby tylko człowiek mógł w Niego uwierzyć i być zbawionym.

Panie, kiedy mój rozum, moje zimne kalkulacje mówią mi, że to niemożliwe, abyś Ty chciał się angażować w życie tak mało znaczącego człowieka, jakim ja jestem, proszę, daj mi wiarę Abrahama, abym mógł się rozradować Twoją wiernością.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP