Sobota, 6 kwietnia (J 7, 40-53)

Bóg wypełnia proroctwa

Czytając o wątpliwościach, co do osoby Jezusa, rozumiemy, dlaczego Ewangeliści z niezwykłą jasnością ukazują,

że Jezus wypełnia wszystkie zapowiedzi proroków dotyczące Mesjasza, który przychodzi zbawić lud. Bóg jest wierny swoim obietnicom, ale człowiek tego nie dostrzega, bowiem patrzy poprzez pryzmat tego, co zewnętrzne i tak bardzo ufa samemu sobie, że nie rozumie tego, co winno być oczywiste. Nie chce słuchać i dlatego nie rozumie. Zamknięty w pysze swego serca nie dostrzega, jak konsekwentnie i z jak niezwykłą miłością Bóg prowadzi historię naszego życia, aby nas zbawić.

Tak często nie chcę słuchać ludzkich argumentów ukazujących, że się mylę. A jak łatwo przychodzi mi oszukiwanie siebie, że słucham Boga. Panie, wyrywaj mnie z tych kłamstw.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP