Niedziela, 7 kwietnia (J 8,1-11)

Potępienie grzechu, ale cudzego

Podstęp jest perfidny. Prawo mówi, że trzeba ukamienować. Jezus głosi przebaczenie.

Jeśli przebaczy, przekroczy Prawo, jeśli każe ukamienować, nie jest miłosierny. Ale takie rozumowanie, które jest obecne w wielu naszych „dyskusjach o Bogu”, nie uwzględnia podstawowej różnicy. Dla Boga grzech człowieka jest szczególną okazją, aby pochylić się nad nim, aby leczyć jego rany, by mu dodawać otuchy, pozwalać na rozpoczęcie od nowa. To człowiek w swej pysze wykorzystuje grzech bliźniego, aby go potępić i na tym tle poczuć się lepszym od swego bliźniego.

Panie Jezu, daj mi Twoje oczy w patrzeniu na moich braci poranionych grzechem. Daj mi Twoją przenikliwość w dostrzeganiu moich grzechów. I nie daj mi wątpić w Twoje miłosierdzie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP